Zoeken in deze blog

dinsdag 27 november 2012

PARALLELLIE: Marie-Thérèse De Clercq versus Roger Raveel in Light Cube Art Gallery (Ronse)


 Het was Natalia Tsala, de galeriste van de Light Cube Art Gallery zelf, die de parallellen tussen de fotobeelden van Marie-Thérèse DE CLERCQ en de tekeningen van Roger RAVEEL vaststelde.
Het is dus niet zo dat de kunstenaars in onderling overleg hun werken hebben laten ontstaan. Daarvoor liggen foto's en tekeningen overigens ook in de tijd te ver uit elkaar. Niettemin ontstaat er een duidelijke dialoog tussen de naast elkaar gepresenteerde werken.
Bijgevolg kan die 'Parallellie' als een stevige kapstok dienen voor een dubbeltentoonstelling.
 
 Voor Roger Raveel, eminence grise van de Vlaamse kunstwereld, is het een zoveelste confrontatie. Voor Marie-Thérèse De Clercq is het uiteraard een stevige surplus om met de 'Meester van Machelen' op hetzelfde podium getild te worden.

 
Tekeningen van Roger Raveel en fotobeelden van Marie-Thérèse De Clercq
 
 
 In februari van dit jaar nam Waterschoenen U mee naar een gelijkaardig project in de Antwerpse Fifty One Gallery, waar tekeningen van Arpaïs Dubois en foto's van Yamamoto Masao elkaar ontmoetten in 'Were we met, an ongoing dialogue' met een tentoonstelling en een boek.
Hier ging het wel degelijk om een samenwerking waarbij de ene reageert op het werk van de andere en omgekeerd.
 
Hoewel het uitgangspunt in Ronse dus totaal anders ligt, zijn de parallellen daarom niet minder tastbaar.
Wat in wezen een tentoonstelling rond het fotowerk van Marie-Thérèse De Clercq had moeten worden, heeft door de 'Parallellie' een totaal andere dimensie gekregen.
Toch blijft de vrijheid van de fotografe gevrijwaard. Haar werk beperkt zich dan ook niet tot rechtstreekse confrontaties met het werk van Raveel, maar kan zich daarnaast ook vrijelijk in de expositieruimte ontplooien.
 

Light Cube Art Gallery
 
 Bovendien konden vrienden uit andere artistieke disciplines mee het project ondersteunen. Zo was er tijdens de vernissage het optreden van dichteres Ingrid VANDEPAER, die ondermeer het werk van Raveel en De Clercq op de uitnodiging (zie foto bovenaan: Parallellie) taalkundig-poëtisch omschreef:
 
over de tekening van Raveel...
 
Ik hang in mijn hemel
een orde te verzinnen.
 
Onbekende woorden
zwerven rond.
 
Letters breken tot scherf.
 
Het licht valt
in vele talen.
 
Op de bodem
smelten vlokken
vanzelf in elkaar.
 
(c) Ingrid Vandepaer
 
over de foto van Marie-Thérèse De Clercq...
 
Altijd onderweg
als water dat loopt en loopt
en waar blijft het dan?
 
(c) Ingrid Vandepaer
 
(De dichtbundel is beschikbaar in de galerie)

Marie-Thérèse De Clercq in dialoog met Roger Raveel
 
 
 De beide oeuvres zijn in feite gebaseerd op een 'banale' realiteit. Maar elk op hun manier weten de kunstenaars die om te buigen tot een geheel eigen, artistieke realiteit. De picturale wereld van Roger Raveel is bij elke kunstliefhebber genoegzaam bekend. Wie ooit in het Raveelmuseum in Machelen geweest is, keert onvermijdelijk terug met een verfrissend beeld van een volgehouden artistieke (in)spanning.
De tekeningen spelen een zeer belangrijke rol in dat werk. Momenteel loopt overigens in het Raveelmuseum een tentoonstelling: 'Roger Raveel. Tekeningen en objecten (en enkele schilderijen)', waar Waterschoenen U binnenkort mee naartoe neemt. Het wordt een schitterende kans om U het werk van Raveel te laten (her) ontdekken.
 
Prof. dr. Johan Swinnen, fotografiekenner bij uitstek, noteerde in zijn inleiding ondermeer hoe Marie-Thérèse De Clercq haar beelden componeert op het spanningsveld 'tussen het representeerbare en het verbeeldende denkbare'. Haar fotobeelden lijken collages, maar dan wel met dien verstande dat 'zij die weet te construeren in één beeld en steeds componeert bij opname'. Droom en werkelijkheid raken en overspoelen elkaar. Ze hebben elkaar duidelijk nodig. Het valt ook op hoeveel lege of vervallen locaties opduiken, dialogerend met schaduwen of vreemde profielen.
De fotobeelden van Marie-Thérèse De Clercq houden zich staande op de grens tussen fotografie en grafische kunst.
 
Marie-Thérèse De Clercq kwam reeks eerder aan bod in WATERSCHOENEN, in 2010 met 'Betonrot' in De Markten (Brussel) en in 2011met 'Abstracties' in Villa De Olmen (Wieze)
 
 
PARALLELLIE
 
Marie-Thérèse De Clercq
fotobeelden
 
Roger Raveel
tekeningen
 
tot 16 december 2012
 
in
Light Cube Art Gallery
Sint-Martensstraat 12
9600 RONSE
 
vrijdag, zaterdag en zondag: 14 - 18 uur
 
Een catalogus van 'Parallellie' is beschikbaar in de galerie
 


Geen opmerkingen: