Zoeken in deze blog

zaterdag 23 juni 2012

'(It) Works on Paper' bij Kristof De Clercq Gallery in Gent

Kristof DE CLERCQ is een man die flink nadenkt over 'de dingen des levens'. Van een Doctor in de Wijsbegeerte mag je zoiets uiteraard verwachten. Daarenboven studeerde hij ook economie. De combinatie van beide invalshoeken zorgt bijna vanzelfsprekend voor een doordachte doe-mentaliteit.

Dat hij ooit met een galerie voor actuele kunst zou beginnen, stond als het ware in de sterren geschreven. Met een moeder-kunstenares (Agnes Maes) en een vader-kunstverzamelaar van hedendaagse kunst, was er bijna geen ontkomen aan (de genen, weet U wel...).

Tot daar de voorgeschiedenis.
Artspotter zou Artspotter niet zijn indien hij niet zo snel mogelijk een kijkje ging nemen in de Gentse Tichelrei nummer 82. Onder het gebouw door naar de achterkant wacht ons meteen de eerste aangename verrassing: een prachtig bloeiende, biologische moes- en bloementuin pal voor de eigenlijke galerie. Dat belooft! Als de getoonde kunstwerken even fris en verzorgd  zijn, zitten we gebeiteld.

De galerie bestaat uit twee naast elkaar gelegen 'white cubes' (een grote en een kleine), die voor de toekomstige solo- en duopresentaties alvast perspectieven bieden.
Kristof De Clercq wil met zijn initiatief het Gentse kunstaanbod op eigen-zinnige wijze aanvullen.

Voor de openingstentoonstelling werd gekozen voor een groep van 8 kunstenaars met elk een eigen benadering. Toch is de galerist erin geslaagd in beide ruimtes een stevige coherentie te bereiken, terwijl elke kunstenaar de nodige ademruimte krijgt.

'(It) Works on Paper' werkt inderdaad en focust op tekeningen (en een paar pittige collages).

Maar laten we vooral een kijkje gaan nemen. Wandelt U even mee ?


Ronald Noorman @ Kristof De Clercq Gallery

In de grote zaal beginnen we links bij Ronald NOORMAN (°1951, NL). Hij is een tekenaar in hart en nieren. Voor hem is tekenen geen voorbereidende activiteit, maar het hoofdthema van zijn artistieke arbeid. De lijnen van Noorman leiden dikwijls tot doolhofachtige en soms ondoordringbare constructies.

Roger Raveel @ Kristof De Clercq Gallery

Roger RAVEEL (°1921, B) voorstellen is in deze omgeving wellicht overbodig. Zijn geheel eigen visie op 'de' realiteit herleidt hij sinds jaar en dag beeldmatig tot een absolute essentie.


Jurgen Partenheimer @ Kristof De Clercq Gallery
Metaphysical Realism, 2000, aquarel

Jurgen PARTENHEIMER (°1947, D) is zowel schilder, beeldhouwer als tekenaar. In zijn tekeningen toont hij een diepgewortelde beeldende poëzie. De term 'Metafysisch realisme' vormt zowat de kern van zijn oeuvre. Dit werk in het 'huis' van een filosoof kan dan ook bezwaarlijk toeval genoemd worden.


Agnes Maes @ Kristof De Clercq Gallery

Agnes MAES (°1942, B), de moeder van Kristof De Clercq, was ooit een leerlinge van Roger Raveel. In 1977 ontdekte ik haar werk in de Brusselse tentoonstellingsruimte van het toenmalige Gemeentekrediet. In 2010 nam ik U in Waterschoenen mee naar haar tentoonstelling in Villa De Olmen te Wieze.
Haar tekeningen hier zijn van een schetsmatige, zoekende, ordenende eenvoud.


Thomas Müller @ Kristof De Clercq Gallery

Thomas MÜLLER (°1959, D) richt, net als Ronald Noorman, zijn artistieke praktijk enkel op tekeningen. Let op de beeldtaal die aansluit bij de vorige kunstenaars, maar let ook op het paarse, wetenschappelijk aandoende lijnenspel in bovenstaande tekening. Belangrijk gegeven is ook de ophanging in schaakbordpatroon, die je quasi ongemerkt de neiging geeft om met de 'stukken' te schuiven.


Peter Morrens @ Kristof De Clercq Gallery

Peter MORRENS (°1965, B) fungeert hier met zijn werk op de overgang tussen de twee ruimtes als een soort 'vreemde eend in de bijt'. Tussen taal en teken benadert hij de artistieke uitdrukkingsmiddelen op verschillende manieren, als Peter Morrens of Herman Smit, dan wel onder de noemer 'Point Blank Press'.


Luise Unger @ Kristof De Clercq Gallery

De vloeiende rondingen in de tekeningen van Luise UNGER (°1956, D) nemen me mee in de geest van Britse beeldhouwers als Henry Moore en Barbara Hepworth. Geen wonder dat Luise Unger fijngemaasde draadsculpturen maakt, maar ook haar collages verraden hier de constructieve sterkte van deze kunstenares.


Robin Vermeersch @ Kristof De Clercq Gallery

De rondingen en uitsnijdingen van Robin VERMEERSCH (°1977, B) vormen de perfecte 'pendent' voor het werk van zijn buurvrouw in deze  ruimte. Robin Vermeersch kwam in Waterschoenen reeds eerder aan bod naar aanleiding van een tentoonstelling bij Galerie In Situ te Aalst. Kleur en organische elementen hebben grotendeels plaatsgemaakt voor etnische maskers als uitgangspunt en zwart in de uitvoering.

*

De galerie van Kristof De Clercq ligt op een haar na op het traject van TRACK, in de buurt van het Fratersplein, het meest zuidelijke punt van de Cluster TOLHUIS.

'(It) Works on Paper'
tot 16 september 2012
vrijdag, zaterdag, zondag: 15-18 uur
(gesloten van 13 juli tot 13 augustus)
in
Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82
9000 GENT


Geen opmerkingen: