Zoeken in deze blog

zaterdag 24 oktober 2015

Op zoek naar Stijn Ank in NETWERK AALSTIn het kader van de tentoonstellingsprojecten die tot 15 november 2015 in NETWERK lopen, gaan we allereerst op zoek naar een klein, verborgen hoekje van het Kunstencentrum voor de bijdrage van 

Stijn ANK


"Kunst is anderen laten voelen wat wij zelf voelen, hen bevrijden van zichzelf door hun onze eigen persoonlijkheid aan te bieden voor hun bijzondere bevrijding", schrijft Fernando Pessoa op 1 december 1931 in zijn 'Boek der rusteloosheid'.

Zelf ziet hij (vanuit zijn literair standpunt) slechts "twee grote vormen van kunst - de ene richt zich tot onze diepe ziel, de andere tot onze oplettende ziel. De eerste is de poëzie, de tweede de roman".

In het sculpturale werk van Stijn ANK en zeker in de presentatie die hij momenteel in Netwerk laat zien, herken ik perfect de combinatie van deze poëtische en verhalende benadering.


Stijn Ank, Unvoid, 2015, HD Video, 58' (Still)


In februari 2010 werd ik in de groepstentoonstelling 'Chipka' (ook in Netwerk) voor het eerst geconfronteerd met de verstilde maar tegelijk expansieve, kleurgevoelige gietvormen van Stijn Ank. Het was meteen een niet te onderschatten stap in de kunstervaring zoals Pessoa die omschreef en een aanleiding voor verdere opvolging.

Zo verscheen ondermeer het artikel 'Stijn Ank, koorddanser tussen architectuur en sculptuur', vonden we hem terug in de tentoonstelling 'Ename Actueel Sediment', presenteerden we zijn 'Young Artist Edition voor de Vrienden van het S.M.A.K.' en volgden we diezelfde 'Vrienden op atelierbezoek in Astene'.

Sindsdien dook hij op o.a. op in Basel, Berlijn en Luxemburg.

Met dit nieuwe project in NETWERK gunt hij ons een blik op de interne keuken van zijn sculpturale activiteit. De 'verborgen' ruimte die hij daarvoor binnen de immense omgeving van het kunstencentrum gebruikt, werkt optimaal. Ik interpreteer deze 'onooglijke' ruimte als een soort (industriële) kapel waarin het 'schrijn' van zijn presentatie onze geconcentreerde aandacht opeist

Voor de tentoonstelling 'Interval' in het S.M.A.K. (2012) realiseerde Stijn Ank het werk in situ. De bezoeker kreeg het uiteindelijke resultaat van het gietwerk in een gesloten vorm pas te zien nadat de mal verwijderd was. De videoregistratie van dat project geeft wel een beeld van de ontstaansgeschiedenis.

In het huidige project gebeurde dat gietwerk in het atelier met als mal een kast met glazen deur en als waarnemer een camera, waardoor je nu als toeschouwer van begin tot einde bij de ontstaansgeschiedenis betrokken wordt: van 'niets' naar 'iets' in een video van 58 minuten.
Stijn Ank, Unvoid, 2015, HD Video, 58 ' (Still)


'UNVOID' of hoe worden schijnbaar banale bewegingen met gietmaterialen (massa + kleur) omgezet in tastbaar artistiek resultaat?

Stijn ANK profileert zich als een Jackson Pollock wiens werkmethode in dit geval leidt naar resultaten die de geest van Mark Rothko benaderen. Stijn Ank blijft als uitvoerend kunstenaar echter buiten beeld.

UNVOID is een bijdrage omtrent het creatieproces van een kunstwerk. Het project vertrekt van de vragen:

 'Wat gebeurt er tussentijds - tussen de tijd waarin er bijna niets is, en de tijd waarin iets ontstaat? Wat gebeurt er in de tijd tussen de conceptie van een idee, voordat de idee op zich bestaat, en de daadwerkelijke verwezenlijking van die idee? Welke zijn de verborgen processen tijdens het creatieproces? Wat is het creatieproces?


Blijft deze creatie voor eeuwig slechts één zijde van het uiteindelijke resultaat tonen zodat het mysterie toch grotendeels bewaard wordt of maakt ook hier de mal plaats voor de inhoud?

*


In een volgende bijdrage nemen we u mee naar Karel BREUGELMANS op +2 en +3 van het Kunstencentrum Netwerk.


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: