Zoeken in deze blog

woensdag 22 september 2010

'TEGENLICHT' in het SMAK

De tentoonstelling / installatie 'Tegenlicht' vormt het eindpunt van een project dat reeds in 2001 opgestart werd door het literaire tijdschrift DW B (het voormalige Dietsche Warande & Belfort) en CERA.
De relatie taal - beeld werd via confrontaties tussen werk van beeldende kunstenaars, dichters en schrijvers onderzocht.
In een tweede fase, vanaf 2007, ontstond uit de samenwerking tussen DW B en CERA het multimediale platform 'TEGENLICHT': geen licht zonder tegenlicht, geen kunst zonder literatuur.

Pieter Vermeersch: Untitled (Yellow line), 2010
Tussen 2007 en 2009 ontstonden zes 'factories', waarin een jonge beeldende kunstenaar (met werk in de Cera-collectie) en een schrijver de confrontatie aangingen met een 'gevestigde' kunstenaar uit de Cera-collectie. Telkens volgde een 'verslag' in DW B, op de website 'www.tegenlicht.org' en via een reëel toonmoment (o.a. in CC Strombeek, in Passa Porta,...).
Philippe Van Snick en Sylvie Macias Diaz (details)
In de website kan je de tekst- en beeldbenadering van de verschillende factories volgen.
In de eerste gaan schrijfster Saskia De Coster en beeldend kunstenaar Pieter Vermeersch de dialoog aan met het werk van Philippe Van Snick. Een 'boek' (online, maar zoals het ook in DW B verscheen) met links een verhalende tekst van Saskia De Coster, gaat de confrontatie aan met het werk van Van Snick in beelden uit zijn atelier, op de rechterpagina. Naarmate de bladzijden vorderen, wordt de tekst vager en het beeld scherper...
(Hugo Bousset, hoofdredacteur van DW B, drukte reeds eerder in het project de vrees uit dat het beeld de tekst zou verdringen)
Een film toont een 'nerveuze' wandeling door het atelier van Philippe Van Snick.
In de huidige tentoonstelling komen de 'kleurstudies' van de kunstenaar uitgebreid aan bod op het einde van de eerste en het begin van de tweede tafel.

Peter Holvoet-Hanssen, Honoré d'O en Jacques Lizène
In de volgende 'factories' werden de gevestige kunstenaars (Jacques Charlier, Honoré d'O, Narcisse Tordoir, Ann Veronica Janssens en Jacques Lizène) telkens weer door andere auteurs en kunstenaars op geheel eigen wijze in taal en beeld benaderd.
De website brengt dit allemaal schitterend in beeld.

Jacques Lizène en Jacques Charlier
De huidige tentoonstelling (curatoren: Luc Derycke en Thomas Caron) gebruikt de WERKTAFEL als gemeenschappelijk symbool voor schrijvers en beeldende kunstenaars. Koenraad De Dobbeleer creëerde i.s.m. Kris Kimpe een schitterend tentoonstellingsconcept, waarin drie gigantische tafels door drie zalen lopen, tegelijk de scheidingsmuren gebruikend en negerend (één plank loopt helemaal door van het begin tot het einde).
Precies door die opbouw wordt de toeschouwer ertoe aangezet het concept vanuit verschillende standpunten te bekijken, omwegen te gebruiken, zelfs even onder de tafel te gaan liggen voor een onbekende ervaring...
Peter Verhelst
Los van de mogelijk te ontdekken betekenissen van, en de relaties tussen de individuele kunstwerken, treft hier meteen de esthetische ervaring van de installatie als geheel.
Het blad met de zaaltekst en plan van de tafelopstelling zal U zeker flink op weg helpen, maar een voorbereidend bezoek aan de website bezorgt U vast een veel omvattender beeld van het hele gebeuren en bijgevolg een artistieke beleving van een hogere orde.
De tentoonstelling loopt tot 21 november 2010 in het SMAK - Citadelpark - Gent
dinsdag tot zondag: 10 - 18 uur

Geen opmerkingen: