Zoeken in deze blog

donderdag 16 oktober 2014

Kristof Van Heeschvelde in Freemen Gallery (Aardenburg/Sluis - NL)

 
Met zijn nieuwe tentoonstelling overschrijdt Kristof VAN HEESCHVELDE zowel inhoudelijk, qua beeldvorming als geografisch een aantal grenzen. Onder de overkoepelende titel 'DE TOESTAND IS HOPELOOS, maar niet ernstig' duikt hij op in de Freemen Gallery van Alexander Weidenbaum in Oudenburg-Sluis (Zeeuws-Vlaanderen / NL).

Hij krijgt er in en achter een groot uitstalraam een flinke ruimte ter beschikking waarin hij werken uit zijn vorige serie (zie 'Please share' bij Jan Dhaese - Waterschoenen 16 mei 2013) confronteert met de evolutie die hij sindsdien doorgemaakt heeft.

Van Heeschvelde trekt in zijn schilderkunst verder de kaart 'onschuldige vrijheid-blijheid tegenover een overschaduwende dreiging'.


Kristof Van Heeschvelde @ Freemen Gallery, Aardenburg/Sluis NL


Waar hij tot voor kort focuste op alleenstaande figuren, trekt hij nu de taferelen uiteen in een voor- en achtergrond die elk een ander verhaal vertellen, maar die in het gedachtegoed van de kunstenaar niet zonder elkaar kunnen.

Van Heeschvelde is een betrokken mens, begaan met thema's als armoede, voedselproblematiek, onrecht, consumentisme,... 
Deze onderwerpen uit 'het echte leven' vormen de achtergrond of het tweede plan van zijn schilderijen. Daar heerst de harde en soms duistere realiteit. Het voorplan fungeert als een podium voor de show van individuen die enkel hun eigen 'ik' in ogenschouw nemen. Van Heeschvelde is niet te beroerd om af en toe ook zichzelf op dat voorplan mee in beeld te brengen.

Hij heeft als mens en kunstenaar een mening over de wantoestanden in de wereld en plaatst die ook in woord en beeld op de agenda, goed beseffend dat ook hij zelf wel eens mee in de fout gaat.

Kunst met een boodschap ... meestal een gevaarlijke combinatie, ware het niet dat Van Heeschvelde op een geraffineerde wijze de valkuilen ontwijkt. Ik zou het dan ook veeleer kunst met angels noemen, waar de prikkeldraad in de achtergrond verborgen zit.  © Kristof Van Heeschvelde, Handword and Giggles


Verpakt in een uitbundig kleurenpakket en ontleend aan zijn beeldenarsenaal met tal van figuren die uit de jaren '50 van de vorige eeuw geplukt zijn (hij heeft een stevige verzameling tijdschriften uit die periode), krijgt het geheel de allure van een grote speeltuin, waarin nostalgie toch ook onvermijdelijk botst met de problemen van de nieuwe tijd.

In zijn sobere potloodtekeningen zitten duidelijk de sporen van zijn retromodellen. Gepresenteerd in de onmiddellijke nabijheid van een schilderij leggen ze een link, vormen een aanzet, maar fungeren niet echt als voorstudies. 
Neem nu de tekening 'We zijn samen onderweg' vooraan links in de vitrine. Hier heerst Jeroen Bosch anno 2014 met een comédie humaine die overspringt naar het doek dat als een gigantisch billboard de hele vitrine vult.

Het inhoudelijke discours van de nieuwe Kristof Van Heeschvelde wordt hier ontrold. Daarachter liggen de oude en de nieuwe wereld van de kunstenaar in elkaars verlengde. Binnenkomen doe je in de werken uit 'Please share'.
Het laatste deel van de ruimte trekt volop de nieuwe kaart met onder andere 'Everything is awesome. True story', 'Handword and Giggles' (zie foto hierboven), 'Orlando', 'Navelgazers and Pink Boots',... soms geflankeerd door kleine potloodtekeningen.
© Kristof Van Heeschvelde


KRISTOF VAN HEESCHVELDE

DE TOESTAND IS HOPELOOS, maar niet ernstig

tot 26 oktober 2014
in 
FREEMEN GALLERY
Marktstraat 11
Aardenberg/Sluis (NL)

zaterdag en zondag: 13 - 18 uur


© Art Spotter voor WATERSCHOENEN

Geen opmerkingen: