Zoeken in deze blog

maandag 13 oktober 2014

Sofie Muller met 'Psychonomics' bij Geukens & De Vil (Antwerpen)


Sinds ze met haar sculptuur 'Oscar' in april 2010 tijdens ArtBrussels op mijn netvlies gebrand stond, is Sofie MULLER (°1974) talloze keren in Waterschoenen opgedoken.
(Zie de links onderaan dit artikel)

Een kennismaking naar aanleiding van een atelierbezoek in april 2011 was zeker een belangrijke passage, naast haar tentoonstelling 'The rest is silence' bij Geukens & De Vil in 2012.

Nu staat ze opnieuw bij haar huisgalerie in Antwerpen met werk dat zich op het eerste gezicht niet laat herkennen in vergelijking met de vorige, levensgrote sculpturen.
De tentoonstelling lijkt de setting van een ouderwets laboratorium waar psycho-sociaal-medisch onderzoek op mensen verricht wordt. Het klinkt misschien nogal ambigu, maar sluit wel aan op wat ze reeds tussen 2004 en 2006 realiseerde in haar onderzoek naar genetische manipulatie en gendermix. 'Shemale child' was daar de sculpturale exponent van, maar ze werkte toen vooral met kleine elementen die in grotere gehelen gepresenteerd werden.

Net als toen duiken in de installaties opnieuw stolpen en nog meer uitgesproken medische laboratoriummaterialen, als erlenmeyers en medische scharen op.
Het onderzoek richt zich op PSYCHONOMICS, kort samengevat als onderzoek naar menselijk gedrag en de hersenfunctie terzake.Sofie Muller, SI023GM, mixed media, 2014
 
 
Met dit soort installaties dook ze een goed jaar geleden voor het eerst op tijdens 'Coup de Ville' in Sint-Niklaas en in april 2014 was ze prominent aanwezig op ArtBrussels.
 
De door Sofie Muller geboetseerde hoofden (ze nam zelfs dat van mij in overweging) worden via mallen omgezet in kunststof en voorzien van ingebouwde magneten, waardoor ze elkaar kunnen aantrekken of afstoten... het leven zelf tussen fundamentele eenzaamheid en nood aan sociale coherentie. Soms zijn ze geheel zwartgebakerd, verbrand zoals de torso van 'Oscar' of de rooktekeningen (zie o.a. 'The rest is silence'). Maar af en toe gaan ze in sepia voor een nostalgisch gevoel.
 
Het onderzoek van Sofie Muller richt zich in wezen op de vraag of het menselijk karakter, geloof en de menselijke emotie bepaald worden door onze psyche (de 'ziel') of door biochemische functies in onze hersenen.
 
In de grote installatie 'Nucleus Hg' achteraan in de galerie zijn de mensenhoofden als het ware aan een infuus gehangen. Wanneer ze van dat centrale hart of die baarmoeder losgeknipt worden (er zijn nogal wat scharen voorradig), zijn ze helemaal aan zichzelf overgeleverd. Hoe 'overleveren' en 'overleven' elkaar dan in evenwicht gaan houden, blijft de cruciale vraag.
Maar de schaar is natuurlijk ook het symbool van de chirurgische HELENDE kracht, waarmee zieke elementen weggeknipt worden.
 
In de tweede grote installatie, de kast 'SI2023GM' hebben sommige hoofden in hun zoektocht naar beschutting toch al wat zijdelings contact gevonden, al blijft het naast elkaar bestaan toch de fundamentele vaststelling.
 
 

Sofie Muller, SH003GW2, mixed media, 2014
 
 
 
De kleine sculpturen-assemblages zijn telkens evenwichtsoefeningen die, als kleine theaters voor zeer intense voorstellingen zorgen, zoals in 'SH0036W2' waarbij de pogingen tot reëel contact tussen sommige acteurs in de kiem gesmoord wordt door de glazen stolp.
 
In haar grote sculpturen heeft Sofie Muller meestal mensen met een hoek af (letterlijk en figuurlijk) gepresenteerd: 'Oscar' met zijn verbrande torso, de tegendraadse 'Jonas aan de muur, 'Brandt' met zijn hoofd tegen de muur aanschurend, ''Clarysse' zonder hoofd aan haar schoolbankje,...
Zelfs bij 'Elza' op haar schommel en bij 'Anna' was daar de vrees om het houvast te verliezen.
Ook nu blijkt uit dit artistiek 'wetenschappelijk' onderzoek dat het menselijk leven niet zo eenvoudig is. Sofie Muller zet dat onderzoek ongetwijfeld verder en is nog lang niet uitverteld. Wij kijken en luisteren graag mee en houden u op de hoogte.
 
 
SOFIE MULLER
 
'PSYCHONOMICS'
 
tot 24 oktober 2014
bij
Geukens & De Vil
Pourbusstraat 19
2000 ANTWERPEN
 
donderdag, vrijdag, zaterdag: 14 - 18 uur
 
 
 
 
 
© Art Spotter voor WATERSCHOENEN
 Geen opmerkingen: